Onafhankelijk
Betrouwbaar
Maatwerk
Flexibel

Informatiebeveiliging

Awareness

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U wilt voorkomen dat uw organisatie reputatieschade oploopt. Ook zijn de boetes onder de AVG hoger geworden dan bij de oude wetgeving. Reden genoeg om uw medewerkers ‘aware’, oftewel bewust te maken als het gaat om de omgang met (persoons)gegevens en de juiste toepassing van gegevensbescherming. ‘The tone at the top’ in een organisatie is daarbij zeer belangrijk. Goed om te realiseren is dat medewerkers die snappen waar de wet- en regelgeving over gaat, de beste “bewakers” zijn. Zij hebben daarbij vaak de minste moeite om te voldoen aan deze wet- en regelgeving.

DPIA

DPIA, ofwel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, is een soort thermometer en is afhankelijk van de soort persoonsgegevens die binnen uw organisatie worden verwerkt (verplicht of vrijwillig). Een DPIA is een methode om de effecten te beoordelen van de verwerkingsactiviteit ten aanzien van (persoons)gegevens. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de aard van de gegevens, de bescherming ervan, de communicatie over deze gegevens en het verzamelen daarvan, maar ook over de wijze waarop afspraken worden gemaakt met externe partijen over omgaan met gegevens. Op deze manier kan het omgaan met (persoons)gegevens worden beoordeeld en kunnen, indien nodig, door de organisatie maatregelen worden getroffen. Een DPIA kan ook worden gebruikt als onderdeel om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vereisten van de AVG.

Image5

Een DPIA is een methode om de effecten te beoordelen van de verwerkingsactiviteit ten aanzien van (persoons)gegevens.

IStock 481292737 min

Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 moet uw organisatie misschien ook wel een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben. Niet voor iedere organisatie is een FG verplicht, maar een FG geeft in dat geval extra zekerheid en laat de markt zien, dat u als organisatie, de bescherming van gegevens heel serieus neemt. De FG houdt, in grote lijnen, binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.Safetech P&R Groep BV kan zorgdragen voor direct toepasbare (maatwerk) trainingen voor u en uw personeel. Wij kunnen behulpzaam zijn bij het uitvoeren van een DPIA en waar nodig, het ondersteunen van uw organisatie met een externe FG.

Plattegrond lego

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten