Onafhankelijk
Betrouwbaar
Maatwerk
Flexibel

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is het begin van ieder beveiligingstraject. U wilt immers - voordat u maatregelen neemt - eerst weten waar u zich tegen moet beveiligen en wat de huidige status van uw beveiliging is. Doet u dat niet, dan kan het zomaar zijn dat u zich onvoldoende of misschien zelfs teveel heeft beveiligd. Het is alsof u een complete dam bouwt voor een klein slootje. Of andersom, bij onvoldoende beveiliging: dat u een klein schotje plaatst voor een woelige rivier. Enerzijds zou u er te veel tijd, geld en energie in steken. Anderzijds zou het betekenen dat u onvoorziene risico’s loopt. Een risico analyse voorkomt deze situaties en zorgt ervoor dat uw beveiliging geoptimaliseerd kan worden.

Risicoanalyse op diverse onderwerpen

Binnen uw bedrijf zijn er verschillende risico’s waar u rekening mee moet houden. Voor deze risico’s heeft Safetech P&R Groep een risico analyse ontwikkeld.


Risicoanalyse voor fysieke beveiliging

Wat is er nodig voor een goede fysieke beveiliging van uw gebouw, bezittingen en medewerkers? Onze Security audit brengt het aan het licht.

IStock 496736766

Voor ieder risico heeft Safetech P&R Groep een risicoanalyse ontwikkeld.

Risico analyse

Risicoanalyse voor informatiebeveiliging 

Sinds 25 mei 2018 heeft u - volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens goed te beveiligen. Doet u dat niet of onvoldoende? Dan staan daar flinke boetes tegenover. Safetech P&R Groep richt haar vormen van risicoanalyse en beveiligingsdiensten daarom ook op dit risico. 

Ten eerste met een Data Protection Impact Assessment. Deze vorm van risicoanalyse zetten we in voor informatiebeveiliging. Hiermee beoordelen we de aard en de staat van uw gegevensbescherming. Met deze risicoanalyse kunt u bovendien aantonen of/dat u voldoet aan de vereisten van de AVG. 

Ook een Elektronisch onderzoek (sweep) is mogelijk. Kan er informatie lekken en gebeurt dit ook? Is er elektronische apparatuur aanwezig waarmee u kan worden afgeluisterd en is die ook actief? Een risico analyse middels een elektronisch onderzoek brengt het aan het licht.

IStock 586072918

Risicoanalyse op brandveiligheid

Om er zeker van te zijn dat uw huidige of nieuw te bouwen pand voldoende brandveilig is, voert Safetech P&R Groep graag een risicoanalyse voor u uit. Dat kan zijn in de vorm van een risico-inventarisatie, brandscan of bouwplantoetsing.

Risicoanalyse bij uw personeel

Eén van de belangrijkste aspecten in beveiliging, is uw personeel. U kunt nog zoveel beveiligingsmaatregelen treffen, als deze niet worden nageleefd door uw medewerkers, heeft u er alsnog niets aan. Bij ieder risico maken zij dan ook deel uit van de risico analyse van Safetech P&R Groep.

Zo zetten we een awareness test in om te onderzoeken hoe het gesteld is met de security awareness onder uw medewerkers. Welke kennis en kunde over beveiligingsincidenten bezitten ze en hoe alert zijn ze in de praktijk? Onderdeel van deze risicoanalyse zijn een fysieke penetratietest en een digitale weerbaarheidstest. Zonder medeweten van uw medewerkers voeren we aanvalsscenario’s uit en beoordelen we hun handelen.

Ook kunnen we uw (nieuwe) personeel screenen. Heeft en neemt u de juiste mensen in dienst? Zijn dit medewerkers die op basis van hun verleden en competenties geen risico vormen voor uw organisatie? Safetech P&R Groep screent hen op geschiktheid.

Afbeelding 6

Om er zeker van te zijn dat uw pand voldoende brandveilig is, voeren wij graag een risicoanalyse voor u uit

IStock 1423550077 min

Het effect van een risicoanalyse

Na een risicoanalyse is duidelijk wat er nodig is om uw beveiliging te optimaliseren. Safetech P&R Groep helpt u daarbij met planvorming en uitvoering.

Risicoanalyse herhalen

Omstandigheden kunnen wijzigen en zo ook de risico’s waartegen u zich weert. Een aanpassing van uw gebouw, het aannemen van nieuw personeel en niet te vergeten de ontwikkelingen in de digitale wereld kunnen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Het is dan ook verstandig om periodiek een nieuwe risicoanalyse te laten uitvoeren. Zo weet u zeker dat u altijd zo goed mogelijk beveiligd bent. 

Plattegrond lego

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten