Onafhankelijk

Betrouwbaar

Maatwerk

Flexibel

Sectoren waar we succesvol zijn:

Overheid 2

Overheid

We vervullen opdrachten op het gebied van risico-inschatting en risico-analyses. We onderzoeken waarde- en veiligheidsbewustzijn, cruciale belangen en eventuele kwetsbaarheden binnen agentschappen, departementen en uitvoeringsorganisaties.

Hierbij kun je denken aan een businesscase voor een eigen meldkamer, het opzetten van een georganiseerde beveiligingsstructuur of begeleiding bij het inrichten van regionale crisiscentra.

Logos vitale infrastructuur

Vitale infrastructuur

De overheid heeft diverse sectoren aangewezen als ‘vitaal’ voor Nederland. Het betreffen speciale en vaak hoog risico organisaties. Als Safetech P&R Groep zijn we al jaren betrokken bij bedrijven in deze sectoren, bijvoorbeeld in de drinkwatervoorziening, waterkering en -beheersing, hoofdinfrastructuur, nucleair materiaal en energiesector.

Vanwege de speciale functie voor de ‘BV Nederland’ werken wij graag in deze sectoren; “Wij werken aan een veiliger Nederland”.

Gemeenten2

Gemeenten

Binnen een diversiteit aan opdrachten hebben we bijvoorbeeld het Handboek Veiligheid voor religieuze instellingen opgesteld. Dit in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

We verzorgen veiligheidstrainingen en onderzoeken risico’s binnen gemeentelijke instanties zoals GGD, sportcomplexen, zwembaden. We dragen bij aan het implementeren van hiervoor benodigde voorzieningen.

We onderzoeken en begeleiden de uitbreiding van meldkameractiviteiten van gemeentelijke locaties.

Zorg2

Zorgsector

Door grote zorgorganisaties worden wij onder andere gevraagd voor leveranciersmanagement, begeleiding van implementaties en programmamanagement.

Zo stellen we cliëntrisicoprofielen op en adviseren we over maatregelen en voorzieningen, gerelateerd aan wet- en regelgeving, aangevuld met de zorgplicht van de organisatie.

Wij begeleiden ook bij een verantwoord inkoopbeleid, dat efficiënt en duurzaam is.

Onderwijs 2

Onderwijs

Hier adviseren en begeleiden wij bij beveiligingsvoorzieningen, fysiek en organisatorisch, in combinatie met een eigen meldkamer, veelal bij universiteiten en hoge scholen.

We adviseren bij inkoop- en aanbestedingstrajecten en begeleiden de volledige implementatie.

Wij stimuleren de opleiding Integrale Veiligheidskunde en bieden al jaren stageplekken voor studenten van deze HBO-studierichting.

Bol

Transport & Logistiek

Dit omvat het opstellen van risico- en impactanalyses. Maar ook het projecteren en begeleiden van beveiligingsvoorzieningen. Van inbraak- en rookdetectie, toegangscontrole, deurstand signalering en camera’s tot en met de realisatie van 'observationrooms'.

We maken functionele en technische programma’s van eisen en adviseren bij leverancier- en systeemkeuze.

We geven advies bij de inrichting van distributiecentra en over protocollen en richtlijnen m.b.t. voedselveiligheid.

Header kantoor
Naamloos 3

Vastgoed

Het aandeel aan uitdagende en complexe projecten vanuit de vastgoedsector neemt gestaag toe. De sector is voortdurend in beweging. Met uniform beheer, betrouwbare leveranciers en optimale aanbestedingstrajecten, helpen wij veel geld besparen.

Dienstverlening 2

Dienstverlening

Hier hebben wij ervaring met het uitzetten van centraal beleid en de implementatie van uniforme toegangs- en observatiesystemen in gebouwen. Ook een centrale meldkamer inclusief het opstellen van processen en werkinstructies hoort daar vaak bij.

We compartimenteren gebouwen en maken een risico-inventarisatie per gebouw met een kleurencodering.

We hebben ervaring met Card Management Systemen met meer dan 20.000 gebruikers.

Cultuur2

Cultuur

Voor deze sector stellen wij risico- en impactanalyses op. We implementeren bezoekersregistratie- en e-ticketsystemen (online kaartverkoop).

Musea en theaters vragen ons om advies en implementatie van veiligheidsvoorzieningen bij nieuwbouw, grote renovaties en eigen centrale meldkamers.

We trainen medewerkers op het gebied van beveiliging en BHV+.

Met leveranciers stellen we SLA’s en KPI’s op voor het maximaal borgen van kwaliteit.

Plattegrond lego

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten