Onafhankelijk
Betrouwbaar
Maatwerk
Flexibel

Beveiligingsonderzoeken (Security audit)

Door organisaties en bedrijven worden regelmatige audits uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van het functioneren van een organisatie in al zijn facetten. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de operationele, financiële, logistieke en personele deelgebieden. De security van een organisatie behoort daar ook toe.

Safetech P&R Groep toetst regelmatig bij bedrijven en instellingen of de genomen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen aan de actualiteit en hoe het met de security awareness van de medewerkers is gesteld.

Uiteindelijk resulteert de securiy audit in een kwetsbaarheidsanalyse, een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak of een educatieplan. Safetech P&R Groep kan bij dit hele traject van nulmeting tot certificering voor een optimale securityorganisatie zorgdragen, door het geven van advies, het uitvoeren van testen en beveiligingsonderzoeken, maar ook door opleidingen en trainingen.

Alvorens tot een audit over te gaan, zullen eerst de toetsingspunten die invloed hebben op het security-proces in kaart worden gebracht. Hierbij worden een aantal te selecteren groepen van toetsingspunten geformuleerd en met de opdrachtgever besproken.

IStock 1423550077 min

Voor ieder risico heeft Safetech P&R Groep een vorm van een risicoanalyse ontwikkeld.

Security

Fysieke penetratietesten

U denkt dat uw beveiligingsmaatregelen goed zijn? Laat ze dan ook regelmatig testen door onze professionals. Hiermee komt u erachter of de genomen maatregelen ook nog steeds functioneel zijn en de toegangs- en beveiligingsprocedures worden nageleefd.

Vooraf bespreken we in een klein comité de doelen van de fysieke penetratietest. De toetsing vindt plaats door middel van beveiligingsonderzoeken op basis van het voorgeschreven interne securitybeleid, wettelijke eisen en/of internationale normen en regels. Er kan worden gekozen voor een algehele audit van het securitysysteem of voor deelaspecten in de vorm van een selectieve groep. De professionals van Safetech P&R Groep bedenken er vervolgens realistische aanvalsscenario’s bij.

Na afloop van de test ontvangt u een adviesrapport met de resultaten, maar ook met aanbevelingen voor de toekomst. Uiteraard kunnen we u ook ondersteunen met het opzetten van een Security Awareness Programma, om uw medewerkers anders te laten denken.

IMG 8832

Security Awareness Programma

Weet u dat de security awareness bij uw medewerkers niet hoog ligt? Dan is een Security Awareness Programma door Safetech P&R Groep de eerste stap. Door een training in samenwerking met onze zusterorganisatie SOBA Security Opleidingen, maken wij uw medewerkers scherp ten aanzien van beveiligingsrisico’s die uw organisatie loopt bij onjuist handelen door één van hen. 
Dit is daarnaast een goede aanzet om de organisatie vervolgens ook te gaan testen door middel van fysieke penetratietesten.

Screening nieuw personeel

Uw organisatie heeft de technische beveiliging goed op orde, maar zijn alle medewerkers wel zo betrouwbaar als dat zij bij de sollicitatie aangeven? Om u totaal te ontzorgen op het gebied van uw beveiliging, verzorgen wij in samenwerking met onze partner de screening van uw nieuwe of bestaande personeel.

IStock 496736766

Lees meer over beveiligingsadviezen en beveiligingsonderzoeken

Plattegrond lego

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten